เขียนโดย webmaster

About Us

คลื่นวิทยุ 94 PFM WE LOVE SATUN
มีแนวคิดที่ต้องการจะพัฒนาวงการวิทยุในจังหวัดสตูล ให้มีความแตกต่าง มีความทันสมัย มีทั้งสาระและความบันเทิง เพื่อให้เป็นอีกช่องทางที่ทำให้คนฟังมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะเป็นเวทีกลางในการประชาสัมพันธ์จากทุกพื้นที่ ซึ่งจะสร้างประโยชน์ ให้กับผู้คนจำนวนมาก และสามารถที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางทำให้ธุรกิจของคุณมั่นคงมากยิ่งขึ้น

คลื่นวิทยุ 94 PFM WE LOVE SATUN
จัดตั้งขึ้น โดยคนไทย ที่มีความชำนาญและความสามารถทางด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง ซึ่งต้องการที่จะเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์และเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์สำหรับการรับฟังผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นการสื่อสารที่กว้างไกลมากยิ่งขึ้น

คลื่นวิทยุ 94 PFM WE LOVE SATUN
มุ่งพัฒนาศักยภาพของวงการสื่อวิทยุกระจายเสียงให้มีทางเลือกในการรับฟังมากยิ่งขึ้น ด้วยจุดประสงค์หลักคือให้ความสุข ความบันเทิง แก่กลุ่มคนฟัง

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2011 เวลา 02:04 น.)

 

Friends Online

Powered by EvNix